ปล่อยลูกปูม้าคืนอ่าวอ่างศิลา

(29 พ.ค. 66) เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยนายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค15 และธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า และลูกปูม้า บริเวณชายฝั่งทะเลหน้าวัดโกมุท ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หลังจากทำการเพาะพันธุ์ลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ทะเลให้เติบโตหมุนเวียนเป็นอาหารสร้างรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้าน แก้ปัญหาจำนวนปูม้าที่ลดลงอย่างรวดเร็วจากความต้องของผู้บริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#อ่างศิลาบ้านเรา #ถิ่นประมง #ดงปูม้า

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)