ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 11 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 35 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 👇🏻

และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
(ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 038-142-100 ถึง 4 ต่อ 117
**(ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

close(x)

 

 

 

close(x)