เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญชวนประชาชนสมัคร “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”

✅ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
▪️ สัญชาติไทย
▪️ อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
▪️ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา
▪️ มีความสมัครใจและจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
🟢 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ Scan QR Code ในภาพด้านล่าง👇🏻
📞 สอบถามข้อมูลได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 090 908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)