ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พบปะผู้ปกครอง เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

(16 พ.ค. 66) นางสาวพิสมัย ไขแสง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นำโดย นางมาลัย ทองเทศ ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมพบปะผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 91 คน ตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทม.อ่างศิลา

close(x)