กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์รับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา (ฟรี!!!)

– ผู้ที่สนใจลงทะเบียนโดยติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา
☎️ 038-142-100 ถึง 4 ต่อ 111 ด่วน!!

*** ข้อควรปฎิบัติก่อนการทำหมันสัตว์ แนะนำให้งดน้ำงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

close(x)