ติวเข้ม กปน. เลือกตั้ง ส.ส. 14 พฤษภาคม นี้

(10 พ.ค. 66) ทีมวิทยากรเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จากเทศบาลเมืองอ่างศิลา อบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานและกระบวนการการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

close(x)

 

 

 

close(x)