“วันเทศบาล” พร้อมใจทำประโยชน์ให้สังคม ตระหนักถึงหน้าที่บริการใกล้ชิดประชาชน

(24 เม.ย.66) ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเสม็ด วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดยในปีนี้พร้อมใจกันทาสีตีเส้นจราจรทางม้าลาย เพื่อช่วยเพิ่มความระมัดระวังและสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษา รวมถึงประชาชนที่สัญจรใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว ที่ค่อนข้างมีความหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน ทั้งนี้ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2496 เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” การลงพื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันนี้ ถือเป็นการสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานบริการใกล้ชิดกับประชาชน

เผยแพร่ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)