ทม.อ่างศิลา ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ส่งมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย โดยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นางณัฏฐ์ธนัญ สถาพรภิญโญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล นำเตียงสำหรับผู้ป่วยไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หลังจากนางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน ติดต่อมาทางเพจเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ว่ามีความเดือดร้อนต้องการเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้รองรับการดูแลรักษามารดาของตนเอง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและเพิ่งมีอาการเจ็บป่วยที่ส่งผลให้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ในบ้านพักอาศัยดังกล่าว เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก เพื่อขอรับการสนับสนุนการให้ยืมเตียง พร้อมเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย และดำเนินการส่งมอบให้ถึงที่บ้านพักของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมการดูแลด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

เผยแพร่ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา