“สดชื่นแบบไทย” เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ในวันสงกรานต์

(12 เม.ย.66) ที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยนำบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา สรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้น นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และเย็นสดชื่นแบบไทย โดยนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ขอให้บุคลากรทุกคนพร้อมคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

เผยแพร่ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)