คุณยายวัย 75 จากห้วยกะปิ โชว์ประสบการณ์นางงาม คว้าอันดับที่ 1 การประกวดแต่งกายผ้าไทย ในงานประเพณีสงกรานต์วันไหล เทศบาลเมืองอ่างศิลา

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับผู้สูงอายุในพื้นที่ 4 ตำบล ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์วันไหล เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้จัดเตรียมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเสริมมงคลชีวิตรับปีใหม่ไทยของชาวอ่างศิลา และกิจกรรมอื่นๆ เช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือ กิจกรรมโชว์การแสดง ประกวดแต่งกายผ้าไทย บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ บริการอาหารพื้นเมือง ฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ยังเปิดจุดบริการรับสมัครสูงอายุเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 4 ตำบล เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากชมรมฯ

สำหรับกิจกรรมเด่นเป็นที่สนุกสนานถูกใจผู้สูงอายุมากที่สุด คือการประกวดแต่งกายผ้าไทย เปิดเวทีให้คุณยายเดินโชว์การแต่งกาย แสดงความสามารถในการตอบคำถาม และใช้ประสบการณ์นางงามเพื่อให้ถูกใจคณะกรรมการ โดยผลการตัดสิน ปรากฏว่า คุณยายศิริอร ลาภอิทธิ อายุ 75 ปี จากหมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ ใช้ลีลานางงามและสวมผ้าไทยถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด คว้าอันดับที่ 1 ไปครอง ส่วนอันดับที่ 2 คุณยายสวย ชื่นศิริ อายุ 62 ปี หมู่ 5 ตำบลบ้านปึก และอันดับที่ 3 คุณยายพะเยีย แสงจิต อายุ 84 ปี หมู่ 3 ตำบลบ้านปึก

เผยแพร่ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)