ชาวอ่างศิลาร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ทำบุญ สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่างศิลา และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมาร่วมกันก่อพระเจดีย์ทรายด้วยความประณีตและงดงาม ที่บริเวณลานจอดรถอ่าวอ่างศิลา หน้าตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา มีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง นอกจากจะมีการก่อพระเจดีย์ทรายแล้ว ยังเชิญชวนให้ประชาชนสรงน้ำพระ และทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของชาวอ่างศิลา ในการร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่ลูกหลาน รวมถึงการสืบทอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนา สร้างความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

close(x)

 

 

 

close(x)