ขบวนแห่สงกรานต์งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ เนื่องในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีรถขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ และขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำขบวนแห่นางสงกรานต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี รวมถึงหน่วยงานตัวแทนระดับจังหวัด ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าวัดอุทยานนที ไปตามเส้นทางถนนวชิรปราการจนถึงจุดสิ้นสุดขบวนแห่บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์

close(x)