เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์วันไหล เทศบาลเมืองอ่างศิลา

📣📣 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์วันไหล เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลาภายในวัดอ่างศิลา
สนุกสนานกับกิจกรรมพื้นบ้าน การละเล่น และเสริมมงคลชีวิตรับปีใหม่ไทยของชาวอ่างศิลา
ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ/ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ทำบุญเสริมบารมี ประกวดแต่งกายผ้าไทย
กิจกรรมโชว์การแสดง บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ร่วมชิมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง
‼️ ฟรีตลอดงาน ‼️

📌 พิเศษ ภายในงานมีจุดบริการรับสมัครสูงอายุเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 4 ตำบล
เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเงินค่าสมัคร 100 บาท
เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 4 ตำบล เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อรับสิทธิประโยชน์
ในกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากชมรมฯ

‼️ อย่าลืม วันอังคารที่ 18 เมษายนนี้ งานประเพณีสงกรานต์วันไหล เทศบาลเมืองอ่างศิลา
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)