ฉลองปีใหม่ไทย เดินทางอุ่นใจ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บริการจุดตรวจและบริการประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

(11  เม.ย. 66) ที่บริเวณหน้าลานจอดรถอ่าวอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร.จัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ริมถนนสาย 3134 อ่างศิลา – บางแสน บริเวณหน้าลานจอดรถอ่าวอ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวนมาก ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึง 17 เมษายน 2566 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ครอบครัวต่างๆจะได้เดินทางและอยู่กันพร้อมหน้าอย่างปลอดภัย

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)