ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 038142100 ถึง 5 ต่อ 105 หรือ 0621011282 ในวันและเวลาราชการ (กองคลัง ทม.อ่างศิลา)

close(x)

 

 

 

close(x)