การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จะทำการวางท่อประปาเพื่อปรับปรุงท่อเมนจำหน่ายน้ำประปา จำเป็นต้องวางท่อฝนเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา บริเวณท่าเรือซีฟู๊ด – รร.ปากคลองโรงนาค ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)