แนะนำเส้นทางเลี่ยงการปิดถนนวางท่อระบายน้ำ ถนนมิตรสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้กับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ   บนถนนมิตรสัมพันธ์     

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด

  • จุดที่ ๑ บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนมิตรสัมพันธ์ ปากซอย ๑๘
  • จุดที่ ๒ ภายในซอยมิตรสัมพันธ์ ๑๘ ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนมิตรสัมพันธ์ ไปจนถึงจุดเชื่อมต่อซอยแม่เลียบ

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนถนนมิตรสัมพันธ์ บริเวณปากซอย ๑๘ ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และปิดการจราจรภายในซอยมิตรสัมพันธ์ ๑๘ บางพื้นที่ เฉพาะจุดที่ขุดวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนมิตรสัมพันธ์ในพื้นที่ที่กำลังขุดวางท่อระบายน้ำดังกล่าว

กรณีเดินทางมาจากถนนเสม็ด – อ่างศิลา โปรดใช้เส้นทางเลี่ยง โดยเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ๑๔ หรือเลี้ยวขวาเข้าซอย ๑๕

กรณีเดินทางมาจากถนนข้าวหลาม หรือแยกวัดบางเป้ง โปรดใช้เส้นทางเลี่ยง โดยเลี้ยวขวาเข้าซอย ๒๒

ทั้งนี้ โปรดสังเกตข้อความบนป้ายแนะนำเส้นทาง ที่ติดตั้งไว้ในบนถนนมิตรสัมพันธ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

close(x)

 

 

 

close(x)