เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> a_210720_133743.pdf