ขอเชิญร่วมกิจกรรม STAY STRONG ก้าวอย่างมั่นคง 29 ปี แห่งการก่อตั้ง “สำนักบริการวิชาการ” มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดจัดงาน 22 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น.
พบกับวิทยากรคนดัง ในแนวคิดของผู้ก่อตั้ง Bitkub
ต่อการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแรก นำร่องร่วมกับสำนักบริการวิชาการ
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันการบริจาค
สามารถลงทะเบียน กิจกรรม ได้ตามเว็บไซต์ หรือ QR สื่อ PR นี้

close(x)

 

 

 

close(x)