วันของเด็กๆศูนย์เด็กเล็ก โชว์ทักษะศิลปินน้อยเรียงทรายสี ระบายปูนปั้น นำผลงานไปอวดพ่อแม่

(15 มี.ค. 66) เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันโชว์ทักษะศิลปินน้อย และพัฒนาการทางร่างกายที่คล่องแคล่ว ในฐานกิจกรรมเพลินๆ 5 กิจกรรม ได้แก่ การเรียงทรายสีใส่แก้ว เก้าอี้ดนตรี ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ชวนหนูแต่งกาย และฐานกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ (ริบบิ้น) ที่คุณครูร่วมกันคัดสรรมาให้เด็กๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านการเคลื่อนไหว ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ หลังจากผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ เพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

โดยเด็กๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกชื่นชอบกิจกรรมแบบนี้ ที่ได้เล่นกันอย่างสนุกสานและเพลิดเพลิน โดยเฉพาะกิจกรรมเก้าอี้ดนตรีที่ตื่นเต้น การระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นตามใจชอบ และเรียงทรายสีใส่แก้ว เพราะคุณครูให้นำผลงานกลับบ้านไปอวดพ่อแม่ด้วย

close(x)

 

 

 

close(x)