เชิญเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เชิญเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

คลิ๊ก…อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณา และแบบเสนอประวัติและผลงานบุคคล, ผลงานองค์กร

close(x)

 

 

 

close(x)