ร่วมชื่นชมยินดี ลูกหลานชาวอ่างศิลา กว่า 400 คน สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

ร่วมชื่นชมยินดี ลูกหลานชาวอ่างศิลา กว่า 400 คน สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
.
(10 มี.ค. 66) ที่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม และคณาจารย์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 307 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 118 คน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา และรับฟังโอวาทเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)