ภาครัฐ เอกชน ร่วมทำบุญและแสดงความยินดี พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา (หลังใหม่)

ภาครัฐ เอกชน ร่วมทำบุญและแสดงความยินดี พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา (หลังใหม่)
.
(8 มี.ค. 66) ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา (หลังใหม่) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงเทวดา ฟ้าดิน จากนั้นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี และร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโอกาสที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา (หลังใหม่) เพื่อใช้ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงรองรับการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวก โดยอาคารมีขนาดความสูง 7 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนเสม็ด – อ่างศิลา ห่างจากที่ตั้งสำนักงานเดิมไปทางชายหาดอ่างศิลา ประมาณ 1.6 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่เตรียมสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ เดิมเคยเป็นที่ตั้งของอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างศิลา
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)