พ่อ แม่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา วันม

พ่อ แม่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
.
วันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหาร และบุคลากร นำโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น และนายสุทธิ กลมกล่อม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญทางศาสนา (ตักบาตรวันมาฆบูชา) เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็กๆ และบุคลากร ได้ร่วมสืบสานประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่ดี ที่ต่างพร้อมใจกันมาระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งในปี 2566 นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม
ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
.
ที่มาข้อมูล : วันมาฆบูชา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

close(x)

 

 

 

close(x)