กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีกำหนดการกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา
มีกำหนดการกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 038-142-100 ถึง 104 ต่อ 111

close(x)

 

 

 

close(x)