กรมสรรพากรเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161

close(x)

 

 

 

close(x)