โครงการดี และฟรี ที่เมืองอ่างศิลา “คนเมืองอ่าง สุขภาพดี ปี 2566 รอบที่ 1 ตรวจสุขภาพคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนฟรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี ตามโครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ “คนเมืองอ่าง สุขภาพดี Healthy city” ปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 2 รุ่น โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองหลังจากปีที่แล้วประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชม และมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก สำหรับในครั้งนี้กำหนดจัดการตรวจสุขภาพให้ประชาชน จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และรุ่นที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมจำนวนเกือบ 400 คน

โครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ “คนเมืองอ่าง สุขภาพดี Healthy city” ปี 2566 จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคพื้นฐาน อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูก ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า เอกซเรย์ปอด ตรวจระบบการทำงานของสายตา เป็นต้น

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)