พิจารณาตรวจสอบสภาพบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายสุทธิ กล่อมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับ ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลอ่างศิลา เพื่อพิจารณาตรวจสอบสภาพบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ในโครงการกาชาดสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

close(x)

 

 

 

close(x)