ฝึกวันแรก จับงู – กู้ภัยอาคารสูง เข้มข้น จริงจัง ปฏิบัติทุกคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน

ฝึกวันแรก จับงู – กู้ภัยอาคารสูง เข้มข้น จริงจัง ปฏิบัติทุกคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน
.
วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล กำหนดฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 ภายใต้กิจกรรมที่เน้นเสริมทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เช่น เทคนิคการจับสัตว์มีพิษ เทคนิคการกู้ภัยอาคารสูง เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย เทคนิคการผจญเพลิงในอาคาร เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การผจญเพลิงจากสารเชื้อเพลิงเหลว น้ำมัน และสารเชื้อเพลิง LPG นอกจากนี้ยังกำหนดการฝึกนอกสถานที่ด้านระเบียบวินัย และการทำงานเป็นทีม ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ครูฝึก จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก และกองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
.
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีนโยบายให้บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ โดยต้องมีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน จึงจัดทำโครงการเพื่อให้ได้รับการฝึกฝนเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง พร้อมทั้งจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลเมืองอ่างศิลาในการบริหารจัดการภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้
.
ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัย หรือสาธารณภัยต่างๆ แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 038 397220 หรือ 199
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)