ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา(เช่า)รถบัสปรับอากาศ ชนิด 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)