กิจกรรมวันไหว้ในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกันนำอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมวันไหว้ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)