การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ได้ขอติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ได้ขอติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

บริเวณซอยข้างโรงเรียนวัดเตาปูน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จะดำเนินการขุดเจาะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 166 มม.

โดยเริ่มโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 – 11 มกราคม 2566

close(x)