เทศบาลเมืองอ่างศิลา เสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเครือข่ายด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา เสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเครือข่ายด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน
.
วันที่ 11 ม.ค. 66 ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำสุขภาพชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมาณ 60 คน เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกระทันหันก่อนนำส่งโรงพยาบาล
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่าการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นได้บ่อยด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น โรคหัวใจ การแพ้ยา การแพ้พิษแมลงกัดต่อย ถูกไฟฟ้าดูด สำลักควันไฟ หรือจมน้ำ ผู้ป่วยเหล่านี้จะหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการปฏิบัติการช่วยชีวิตอย่างทันที รวดเร็ว และถูกต้อง จะช่วยให้สมองไม่ขาดเลือด และสามารถกลับฟื้นมาเป็นปกติได้ ดังนั้น งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะและประสบการณ์นำไปช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้อื่นได้
.
สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการนี้ มีกำหนดฝึกอบรม 2 รุ่น โดยวันที่ 12 มกราคม 2566 จะดำเนินการฝึกอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคาม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)