แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานในการดูแล อายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScunaR_iisfYs-85jhYkTEH0s-CtJd2ApriZiHhwA99CX6oGQ/viewform?fbzx=-1633823660614125594

close(x)

 

 

 

close(x)