ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัครคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมคนพิการเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สมัครสมาชิกชมรมคนพิการเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล โทร. 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 103

close(x)

 

 

 

close(x)