เทศบาลเมืองอ่างศิลา ห่วงใยประชาชน บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาล

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ห่วงใยประชาชน บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาล
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาล ณ บริเวณลานจอดรถอ่าวอ่างศิลา ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. และประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมบริหารจัดการภัยทางถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)