กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนภักดีพรรณ ตำบลห้วยกะปิ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่โรงเรียนภักดีพรรณ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณครูปทิตตา กาฬะจักษุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีพรรณ นำนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)