เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก้ปัญหาจำนวนประชากรสุนัขและแมว กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก้ปัญหาจำนวนประชากรสุนัขและแมว กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
.
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา รองนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น และนายสุทธิ กลมกล่อม พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอำนวยความสะประชาชน ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 จัดขึ้นภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา(วัดอ่างศิลา) ซึ่งบูรณาการร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าของสุนัขและแมว การสาธิตการดูแลควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ที่สำคัญยังเป็นการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาอีกด้วย
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว รุ่นที่ 1 ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก หลังจากได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้กำหนดดำเนินการตามโครงการในรุ่นที่ 1 จำนวน 2 วัน เพื่อบริการประชาชน ประมาณ 120 คน
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)