กิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ บ้านผู้บริหาร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

close(x)

 

 

 

close(x)