ทม.อ่างศิลา จัดการปัญหาขยะชายฝั่งทะเล เตรียมพัฒนาพื้นที่เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และ

ทม.อ่างศิลา จัดการปัญหาขยะชายฝั่งทะเล เตรียมพัฒนาพื้นที่เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และการขยายพันธุ์ปูม้า
.
ที่บริเวณซอยท่าเทียบเรือประมงเรือเล็ก หน้าวัดโกมุท ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะมูลฝอยชายทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 (ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม) เพื่อปรับปรุงพื้นที่และอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะด้านประมงพื้นบ้านรวมถึงการค้าขายอาหารทะเล
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า การปรับปรุงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวและมีความยั่งยืน โดยนอกเหนือจากจะดำเนินการจัดการปัญหาขยะชายฝั่งทะเลแล้ว ได้วางนโยบายให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การประดับตกแต่งให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนมาชมบรรยากาศริมทะเลอ่าวอ่างศิลา การตั้งสถานที่ดำเนินการของธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็ก หน้าวัดโกมุท เพื่อทำการเพาะพันธุ์ลูกปูม้าก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลให้เติบโตหมุนเวียนเป็นอาหารสร้างรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้าน แก้ปัญหาจำนวนปูม้าที่ลดลงอย่างรวดเร็วจากความต้องการสูงของผู้บริโภค
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)