รณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์เนื่องในสัปดาห์วันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โดยมีกิจกรรมแจกแผ่นพับให้ความรู้ และแจกถุงยางอนามัย ณ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)