ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จากภาชนะเหลือใช้

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้ความรู้พนักงานร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จากภาชนะเหลือใช้ ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน

close(x)

 

 

 

close(x)