เกมส์” กีฬาภายใน ครั้งที่ 37 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

“อ่างศิลาเกมส์” กีฬาภายใน ครั้งที่ 37 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
.
วันที่ 25 พ.ย. 65 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 “อ่างศิลาเกมส์” ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โดยมีนางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดของคณะสี 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า
ผู้อำนวยการอ่างศิลาพิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด จึงจัดกิจกรรมกีฬาภายในดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 มีการจัดการแข่งขันกีฬารวม 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล แชร์บอล เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านชักเย่อ
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)