สอนเด็กเล็กเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ภาชนะภายในบ้านก็ทำให้เด็กๆจมน้ำได้

วันที่ 16 พ.ย. 65 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมเสริมทักษะการจำลองสถานการณ์สอนให้เด็กๆรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือ เน้นหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” โดยใช้อ่างเล่นน้ำสำเร็จรูปเป็นอุปกรณ์ในการสอนเด็กปฐมวัยให้รู้จักอันตรายจากการจมน้ำ รู้จักการหลีกเลี่ยงการเล่นใกล้แหล่งน้ำ การตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนจมน้ำ เป็นต้น

นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า แหล่งน้ำที่อาจเป็นอันตรายกับเด็กเล็กๆไม่เพียงแต่อยู่ภายนอกบ้านเท่านั้น แต่แหล่งน้ำที่เป็นภาชนะในบ้านก็สามารถทำให้เด็กๆจมน้ำได้ เช่น ถังน้ำ กาละมัง แอ่งน้ำ บ่อน้ำ เนื่องจากเด็กเล็กมีการทรงตัวไม่ดี การเล่นหรือทำกิจวัตรที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้ล้มในท่าศีรษะทิ่มลงในภาชนะและจมน้ำเสียชีวิตได้ ผู้ปกครองและถึงสถานศึกษาจึงควรสอนให้เด็กๆรู้จักวิธีระมัดระวังและการขอความช่วยเหลือ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยด้วย

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)