ช่องทางการ้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ช่องทางการ้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

คลิ๊ก…ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ > http://www.dla.go.th/justice/justice.jsp

close(x)

 

 

 

close(x)