ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

close(x)

 

 

 

close(x)