ป.ป.ส. จัดทำบทเพลง “เดินตามฝัน” ” เพื่อรณรงค์ในการป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำบทเพลง “เดินตามฝัน” เพื่อรณรงค์ในการป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานรีวิวประกอบเพลง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ TikTok Challenge ภายใต้แฮซแทค #BeSmartKids และ #เดินตามฝัน ตามตัวอย่างวีดีโอ

close(x)

 

 

 

close(x)