อำนวยความสะดวกการรับ-ส่ง ให้กับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว เพื่อทำบัตรประชาชนใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาและนายสนิท แก้วมณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการรับ-ส่ง ให้กับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว เพื่อทำบัตรประชาชนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)