ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)