รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสารอาหารแห้ง รถเข็น และกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการ

รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสารอาหารแห้ง รถเข็น และกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และนายจักรินทร์ โกฏจันทึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 2 ลงพื้นที่มอบรถเข็นคนพิการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากไลออนส์ภูมิภาคที่ 3 และสโมสรไลออนส์ชลบุรี พร้อมนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ได้รับการบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา และผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร จากบริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด ตลอดจน ทราย จำนวน 8 กระสอบ เพื่อป้องกันน้ำท่วม และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนพิการ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ด

กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่มีความประสงค์บริจาคเงินและ/หรือสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

close(x)

 

 

 

close(x)